torsdag 23 maj 2019

Luleå och Torneå ställer in!

Luleå MS och Torneå ställer in sina planerade tävlingar i Nordcupen 2019!

Luleå MS saknar dels organisation, men även problem med att bemanna alla
funktioner som krävs.

PCMK sitter lite i samma sits vad gäller bemanningen som det Luleå MS gör.
Men även svårigheten administrativt för förarna och arrangören med
anmälan, betalning och startnummer gör att man väljer att ställa in.