Nordcupsregler 2019 

REGLER FÖR NORDCUPEN 2019


1.                   TÄVLING
Årets Nordcupen består av 9 deltävlingar fördelade på två sammanhängande tävlingsdagar på 9 orter i distriktet med prisutdelning efter varje avslutad tävlingshelg (gäller ej Bredd & Guldhjälm) Totala poängen räknas samman till en total med prisutdelning på sista Nordcupstävlingen 2019 (gäller ej Guldhjälm). Tävlingarna arrangeras enligt SVEMO:s regelverk för Guldhjälmstävling (G) respektive Nationell tävling (N). I samband med Nordcupen körs även en Breddklass (B)
 
Licens / maskinklassindelning:
G1. Guldhjälmslicens / 65c  (8-11 år)
G2. Guldhjälmslicens / 85cc (8-11 år)
N1. Nationell Ungdomslicens / 65cc  (10-12 år)           Körs ej i Nordcupen
N2. Nationell Ungdomslicens / 85cc  (12-15 år)
N3. Nationell Ungdomslicens (15-16år) och juniorlicens 15-17 år  / MX2 U17
N4. Nationell Ungdomslicens (13-16år) och juniorlicens 15-17 år/ 125 U 17
N5. Nationell Girls
N6. Nationell Junior-, Senior- och Elitlicens / MX 1 och MX 2
B.   Breddlicens
       MX2U19                                                                   Körs ej i Nordcupen
 
2.         ANMÄLAN
Anmälan görs via SVEMO TA. Detta kräver att varje förare registrerar sig som en användare och skapar sin egen förarprofil. Inbjudan och tilläggsregler (TR) kommer att publiceras på SVEMO TA i god tid inför varje enskild tävling.

OBS!  Internationell licens krävs till PCMK Torneå deltävling av nordcupen
 
3.         AVGIFTER


Anmälningsavgift: Nationell 600kr / helg, , Guldhjälm 200 kr/dag. Bredd 400kr dag 1, önskar man delta dag 2 tillkommer 200kr. Betalning sker via Svemo TA vid samtliga tävlingar.Se TR för anmälan och vad som gäller vid full klass.

100:- betalas via TA för att anmälan ska var giltig
Efteranmälningsavgift: 500 kr/tävling.  14 dagar innan tävlingsdatum
 4.         STARTNUMMER
Ansöks via SVEMO TA.
5.         VARVRÄKNING/TRANSPONDER
Tidtagning med transponder tillämpas i samtliga klasser.
Det innebär att det är krav på att alla förare kör med en transponder.
Det är förarens ansvar att transpondern är ordentligt laddad och säkert fastsatt på motorcykeln.
 
6.         TÄVLINGSDATUM OCH ARRANGÖRER 2019
 

11-12/5                                Lycksele
25-26/5                                Piteå
8-9/6                                    MMCK
29-30/6                               Luleå MS *Inställd

29-30/6                               Piteå MS + NC Familjen
13-14/7                               PCMK Torneå *Inställd

10-11/8                               Kiruna

17-18/8                               Skellefteå MS

31/8-1/9                             NMS Boden  
21-22/9                               FMCK Kalix   Final

Vid PCMK Torneås tävling 13-14/7 körs ej klasserna 65GH & 85GH
7.         TÄVLINGSUPPLÄGG OCH TIDSCHEMA
GH 65                                                           Max 12 min totaltid
GH 85                                                            Max 15 min totaltid         
85U                                                               15 min + 2 varv
MX2U17, 125U17 MX Girls                       20 min + 2varv
MX 1-2,                                                          20 min+ 2 varv
Bredd (endast lördag)                                 15 min+2 varv
Mx2U17,125U17 & Girls. Mx2U17,125U17  prisbedöms som en klass/tävlingstillfälle,
Girls kör tillsammans med Mx2U17,125U17 men prisbedöms separat.
Bredd kör eget heat lördag med egen total. Bredd har möjlighet att köra med MX1-2 på
söndag och kör då i deras total. Ett standard tidsschema tillämpas.
Vid ändringar i tidschemat, skall det anslås.
Ev. förseningar får inte inskränka på pausernas längd.
Lördagens tidskval fastställer turordningen som föraren får välja plats på grind i första heatet,
de kommande heaten efter resultat i det senaste.

(Gäller ej 65GH , 85GH & Bredd där turordningen att välja till först heatet lottas,
de kommande heaten/heatet efter resultat i det senaste)
 
8.         GULDHJÄLM

Maskinklass                                  Licens            Ålder

65cc, 85cc (2-takt)                            Guldhjälm        8-12 år (Tjejer -15år)
Max 150cc (4-takt)                           Guldhjälm        8-12 år (Tjejer -15år)
Tidschemats tider räknas om till antalet varv beroende på banans utformning av arrangören och anges i TR. I möjligaste mån ska hel bansträckning eftersträvas.

Inga utländska förare får delta i Guldhjälms klasserna.

 
9.       65U                            Denna  klass kör ej i Norcupen pga. För få deltagare
Förare med ungdomslicens 12-12 år
Utländska förare får delta om de är 11-12år
Ingen total utan separata deltävlingar.
 10.       85U
Förare med ungdomslicens 12-15 år. 
Utländska förare får delta om de är 11-15 år.
11.       MX-Girls
Kvinnliga förare med ungdom-, bredd-, junior-, seniorlicens kör klassen MX2U17/125U17,Girls. Prisbedöms Girls 1-3   För att köra MX 2 måste man vara 17-55 år.

12.       MX2 U17 / 125U17
Licens
125 U17 Förare med u-licens 13-16 år, samt förare 15-17 år med juniorlicens.
MX 2 U17 Förare med u-licens. 15-16 år samt förare 15-17 år med juniorlicens.
Norska förare med J-licens får delta, så länge de innehar rätt ålder.

13.

MX2 U19 kör ej i Nordcupen pga. För få förare , dom förare som är över 17 år kör då MX2

14.       MINIMUM ANTAL STARTANDE
Minsta antalet startande per heat är 5st om inte arrangören själv beslutar annat. (tex mindre antal)
15.                 Målgång
Den deltagare i ett heat som passerar mållinjen först, efter att ha tillryggalagt fastställd
tidsutsträckning eller varvantal, är segrare i heatet. Övriga förare flaggas av första gången
de passerar mållinjen efter det att segraren gått i mål. Förare som inte kört minst 50%
av det antalet varv som heatets segrare tillryggalagt anses ej ha slutfört heatet och prisbedöms ej
Om beräkningen inte ger ett helt tal höjs detta till närmast högre hela tal.
De förare som inte slutför sitt sista varv inom 5 minuter från segrarens målgång
prisbedöms efter det antal varv och den totaltid de slutfört så länge de uppnått minst 50% av segrarens varvantal.
Om 6.12.2.2 tillämpas måste detta stå väl beskrivet i respektive tävlings tilläggsregler.
Exempel:
1st plac. Förare 1, 8 varv, totaltid: 17:20, poäng: 40
2a plac. Förare 2, 8 varv, totaltid: 17:50, poäng: 39
3e plac. Förare 3, 8 varv, totaltid: 18:22, poäng: 38
4e plac. Förare 4, 7 varv, totaltid: 17:25, poäng: 37
5e plac. Förare 5, 7 varv, totaltid: 17:40, poäng: 36
6e plac. Förare 6, 4 varv, totaltid: 11:35, poäng: 35
7e plac. Förare 7, 3 varv, totaltid: 7:55, poäng: 0 (Uppnår ej 50% = 4 varv)
8e plac. Förare 8, 1 varv, totaltid: 2:23, poäng: 0 (Uppnår ej 50% = 4 varv)
osv
 16.       POÄNGBERÄKNING
I samtliga klasser 25,22,20,18,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1
Poäng från samtliga heat räknas till totalen (Gäller ej GH)
 
17.       PRISER PER DELTÄVLING
GH 65-85cc                                                1-5
85U                                                             1-5
MX2U17/125U17 ,                                   1-5
MX Girls                                                     1-3
Bredd                                                          1-3
MX1                                                            1-3
MX2                                                            1-3

 
18. PRISER FÖR NORDCUPEN TOTALT
GH 65-85          Prisbord NC-gruppens ansvar
Pokaler till de tre främsta i alla klasser.
85U                                                              Priser 1-5
MX2U17/125U17                                      Priser 1-5 
MX Girls                                                      Priser 1-3
Bredd                                                          Priser 1-5

MX2                                                             Priser 1-5

MX1                                                             Priser 1-5
 
MX1                                                           Priser 1-5
Vandringspriset stannar hos den förare som har 3 st. inteckningar.

 

19.        ARRANGERANDE KLUBBAR
- Publicerar TR och inbjudan på Svemo TA i god tid då sista anmälan är 14 dagar innan tävlingsdagen
- Betalar 4000kr/tävlingshelg till ÖN, faktura kommer från ÖN efter genomförd tävling (till totalpriser och prisbord)
- Vid behov att hyra transponder utrustning, kontaktas sammankallande i ÖN  kommittén. Samt betala 750kr/ dag i hyra till ÖN (Faktura skickas från ÖN)
- Betalar in tävlingstillstånd till SVEMO
- Publicerar tävlingsresultaten på Svemo TA
- Väljer själv ev. max antal/ klass, eget TR styr.
- Har rättigheter att förändra tidsschemat vid behov.
- Arrangerande klubb ombesörjer själva att ordna säkerhetsvakter. Behöver man hjälp skall det aviseras i god tid till övriga klubbar.
- Skulle arrangerande klubb avböja efter tävlingskalendern offentlig gjorts på Hemsidan Nordcupen.se eller Nordcupen MX på Facebook utgår en straffavgift på 3000kr till klubben, som ges till den nya arrangören. 
- Försök eftersträva mer utmanande banor till förarna. Minska ”slätningarna” mellan dag 1-2. Säkerheten får ALDRIG åsidosättas, ramper och landningar SKALL ALLTID vara säkra under tävlingsdagarna.
-  Säkerställa att det finns en anvisad plats för team med önskemål att använda elverk mellan
kl 22.00-06.00, som ej stör övriga deltagare i ordinarie depån.
 
 20.   INFORMATION: KLASSER OCH SIFFER-/BOTTENFÄRGER ENLIGT SR MOTOCROSS:          
 

Säskilda bestämmelser för Guldhjälmsklassen 
Klass
Maskin 
Över:   
Max:
 
 
Bakgrund
Siffra
50cc
2-takt
 
50cc
 
 
Svart
Vit
65cc
2-takt
50cc
65cc
 
Svart
Vit
85cc
2-takt
4-takt
66cc
100cc
85cc
150cc
 
 
Svart
Svart
Vit
Vit
 
Särskilda bestämmelser för Ungdomsklassen     
Klass
Maskin
Över:
Max:
 
 
Bakgrund
Siffra
85cc
2-takt
4-takt
66cc
100cc
85cc
150cc
 
 
Vit
Vit
Svart
Svart
125cc (U17)
2-takt
100cc
125cc
 
 
Svart
Vit (*)
MX 2
2-takt
4-takt
100cc
175cc
144cc
250cc
 
 
Svart
Svart
Vit (**)
Vit (**)
(*) Färgkombinationen för 125cc  (U17) gäller även när samkörning sker med MX2U.
Särskild bestämmelser för Kvinnliga förare (Ungdom, Junior, Senior, Elit)
Klass
Maskin
Över:
Max:
 
 
Bakgrund
Siffra
125cc (U17)
2-takt
100cc
125cc
 
 
Blå
Vit
MX2
2-takt
4-takt
100cc
175cc
144cc
250cc
 
 
Blå
Blå
Vit
Vit
MX 1
2-takt
4-takt
175cc
290cc
500cc
650cc
 
 
Blå
Blå
Vit
Vit
 
Särskilda bestämmelser för Junior, Senior och Elitklassen
Klass
Maskin
Över:
Max:
 
 
Bakgrund
Siffra
125cc (U17)
2-takt
 100cc
125cc 
 
 
Svart
Vit
MX2
2-takt
4-takt
100cc
175cc
144cc
250cc
 
 
Svart
Svart
Vit
Vit
MX1
2-takt
4-takt
175cc
290cc
500cc
650cc
 
 
Vit
Vit
Svart
Svart
Särskilda bestämmelser för Bredd och Basklassen
Klass
Maskin
Över:
Max:
 
 
Bakgrund
Siffra
MX 1,2
2-takt
4-takt
100cc
175cc
500cc
650cc
 
 
Gul
Gul
 Svart (**)
Svart
   
 

21.   TIDSSCHEMA


 
Lördag

 
7,00-8.00
Anmälan   65 GH/ & 85 GH samt övriga klasser

 
8.00-8.20
Träning                      65GH
15 min
8.20-8.40
Träning                      85 GH
15 min
8.50-9.00
Förarmöte                65 GH & 85 GH
10 min

 

 

 
  9.10-9.30
Heat 1                       65GH
Max 12 min
  9.30-9.50
Heat 1                       85 GH
Max 15 min
  9.55-10,20
Träning/tidskval          85U
15 min + 10 min tidskval
10.20-10,45
Träning/tidskval          MX2U17/Girls
15 min + 10 min tidskval
10.45-11.00
Paus för funktionärer

 
11.00-11.20
Heat 2                      65 GH
Max 12 min
11.20-11.50
Heat 2                      85 GH
Max 15 min

 
65 GH/U & 85 GH Slut för dagen

 
11.50-12.15
Träning/tidskval          MX1-2
15 min + 10 min tidskval
12.15-12.40
Träning Bredd
20 min

 
Förarmöte alla andra klasser/ LUNCH / PRISUTD. GH
60 min

 

 

 
13.40-14.00
Heat 1                          85U
15+ 2 varv
14.00-14.25
Heat 1                          MX2U17/girls
20+2 varv
14.25- 14.45
Heat 1                          Bredd
15+2 varv
14.45- 15.10
Heat 1                          MX1-2
20+2 varv
15.10- 15.20
Paus 10 min

 
15.25- 15.45
Heat 2                          85U
15+2 varv
15.45- 16.10
Heat 2                          MX2U17/Girls
20+2 varv
16.10- 16.30
Heat 2                         Bredd
15+2 varv
16.30- 16.55
Heat 2                         MX1-2
20+2 varv

 

 

 
 
 
Söndag
 
8.00-8.20
Träning                         65GH
15 min
8.20-8.40
Träning                         85 GH
15 min
8.50-9.00
Förarmöte                   65 GH/U & 85 GH
10 min
 
Paus för funktionärer
 
9.10-9.30
Heat 1                           65GH
Max 12 min
9.30-9.50
Heat 1                           85 GH
Max 15 min
9.55-10.05
Frivillig träning           85U
10 min
10.05-10.15
Frivillig Träning           MX2U/ U17/Girls
10 min
10.15-10.25
Frivillig Träning           MX 1-2
10 min
10.30-10.50
Heat 2                           65 GH
Max 12 min
10.50-11.10
Heat 2                           85 GH
Max 15 min
11.10-12.10
Lunch 60                        Prisutdelning GH
 
 
 
 
12.10-12.30
Heat 3                            85U
15+2 varv
12.30-12.55
Heat 3                            MX2U17/Girls
20+2 varv
12.55-13.20
Heat 3                            MX 1-2
20+2 varv
13.20-13.35
Paus 15 min                  
 
13.35- 13.55
Heat 4                            85U
15+2 varv
13.55- 14.20
Heat 4                             MX2U17/Girls
20+2 varv
14.20- 14.45
Heat 4                             MX1-2
20+2 varv
 
 
 
 
 
 
 
Prisutdelning ca 16.00
 
 
22.     UNDANTAG OCH KONFLIKTER MED DETTA REGELVERK
SVEMO:s regelverk för Nationell tävling överrider Nordcupens regler där dessa står i en eventuell konflikt med varandra