måndag 14 oktober 2013

Nordcupsmöte

Inbjudan till Höstmöte MX Övre Norra
Härmed inbjuds alla föreningar med Motocrossverksamhet inom Övre Norra Motorcykel- och Snöskoterförbundet till motocrossmöte. Mötet kommer att hållas i direkt anslutning till distriktsgrenmötet i motocross.

Datum: Lördag 19 oktober 2013
Plats:    Idrottens hus, Luleå
Tid:      10.00 start
            13.00 lunch

 Vi kommer att hålla till på Idrottens hus Kronan, Luleå i en samlingssal.

Kostnad per person: 150 kr. Föreningarna faktureras i efterskott.

Anmälan:
Anmälan sänds till mikael.gunnard@ncc.se senast 15 oktober 2013.
Anmälan är bindande. Varje klubb anmäler sina klubbrepresentanter som skall delta på mötet. I anmälan: namn, klubb, samt ev. allergier… önskemålet är att två personer ifrån varje förening kan komma.

Förberedelser:
Inför mötet ska alla föreningar diskuterat punkterna enligt nedan. Se även Nordcupens hemsida www.nordcupen.se
  1. Föreningen/Klubbens - utbildningsbehov?
  2. Banor?
  3. Nyrekryteringar?
  4. Semestercross?
  5. Träningsläger? 
  6. Samarbete?
  7. Topp och talang
  8. Skattning föreningar
  9. Övriga frågor?

Välkommen
Motocrosskommittén